„Mums džiaugsmą dovanoja ne aplinka, o mūsų požiūris į aplinką“ – Fransua de Larošfuko Struktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosKorupcijos prevencija
„REACT“ projekto atnaujinimas
„REACT“ projekto atnaujinimas
2020-10-13 14:00 - fasiauliai.lt

„Regional Coach Training" (REACT) yra projektas, kuriam vadovauja Baltijos futbolo mokykla ir kuris įgyvendinamas kartu su partneriais FC „Elva" (Estija), FA „Šiauliai" (Lietuva) ir „Valmiera Glass VIA / Valmiera FC" (Latvija).

2020 m. liepos mėnesio pabaigoje projekto partneriai susitiko Liepojoje, Latvijoje, kur vyko diskusijos apie potencialios koučingo tinklo platformos funkcionalumą. Pagrindinė idėja buvo užtikrinti efektyvias nuotolinio bendravimo ir švietimo galimybes. Nuo to laiko buvo dirbama kuriant platformą, kuri tenkina ne tik potencialių vartotojų poreikius, bet ir tenkina jos kūrėjus, nes yra finansiškai savarankiška ir vertinga visoms susijusioms šalims.

Pirmąją rugsėjo savaitę FC „Elva" Estijoje organizavo susitikimą, kuriame pagrindinis partneris Baltijos futbolo mokykla pristatė pradinę elektroninės platformos versiją, kuri palengvina švietimo ir mokymo galimybes Baltijos regiono treneriams. Kiekvienas regioninis partneris prisidėjo pateikdamas savo nuomonę apie tai, kaip ši priemonė galėtų būti integruota atitinkamose šalyse, atsižvelgiant į jų autobusų segmento poreikius ir ypatumus.

Po šių diskusijų kilo mintis atnaujinti elektroninę platformą, kad būtų skatinamas trenerių bendravimas, keitimasis žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais, kad būtų užtikrintos regioninio bendradarbiavimo galimybės.

Gauti atsiliepimai ir idėjos buvo integruotos į platformą, o atnaujinta koučingo tinklo versija buvo pristatyta po savaitės FK „Valmiera" organizuotame susitikime Latvijoje. Buvo aptarti paskutiniai nedideli patobulinimai, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą integraciją į kiekvieną šalį, siekiant pritraukti maksimalų žmonių dėmesį per paprastą el. platformos naudojimą ir praktiškumą kuriant kasdienį trenerį.

Buvo apsvarstyti minėti pakeitimai ir paskutinę rugsėjo savaitę turėjo vyksti FA „Šiauliai" organizuotas susitikimas, tačiau dėl Baltijos regiono aplinkybių, susijusių su COVID-19, šis projekto susitikimas negalėjo įvykti, todėl jį teko atšaukti.

Esant tokiai padėčiai, Europos Sąjungai buvo pateiktas oficialus prašymas pristabdyti projekto įgyvendinimą dėl nesugebėjimo saugiai rengti ir dalyvauti planuojamuose susitikimuose, atsižvelgiant į kiekvienos projekto šalies partnerės nustatytus apribojimus. Tuo tarpu aktyviai dirbama prie koučingo platformos pagrindo ir netrukus bus atnaujinti tolesni atnaujinimai.

__

"Regional Coach Training" (REACT) is a project that is led by Baltic Football School and implemented together with its partners FC Elva (Estonia), Siauliai FA (Lithuania) and Valmiera Glass VIA/Valmiera FC (Latvia).

In late July 2020, project partners met in Liepaja, Latvia where discussions were held around functionality of potential coaching network platform with the key idea being to ensure effective remote communication and education opportunities. Since then, the work has taken place to develop a platform which not only covers the needs of its potential users but also satisfies its developers by being financially self-sustainable and valuable to all involved parties.

A meeting was organised in the first week of September by FC Elva in Estonia where lead partner Baltic Football School presented the initial version of electronic platform that facilitates educational and training opportunities for Baltic Region coaches. Each of the regional partners contributed by providing their opinion on how this tool could be integrated in their respective countries considering the needs and peculiarities relevant to their coach segment.

From these discussions an idea emerged to update the e-platform to encourage communication, exchange of knowledge and best practice examples between coaches to ensure intra-regional networking opportunities.

The received feedback and ideas were integrated into the platform and updated version of coaching network was presented a week later in a meeting organised by FC Valmiera in Latvia. There the last minor tweaks to ensure the best possible integration into each country were discussed with the aim being to capture the attention of maximum number of individuals through e-platform`s easy of use and practicality in the day-to-day development of coaches.

The aforementioned changes were considered and, in the weeks, leading up to the scheduled meeting organised by Siauliai FA on the fourth week of September, were integrated into the e-platform. However, due to the circumstances in Baltic Region regarding COVID-19, this project meeting could not take place and therefore had to be cancelled.

As it stands, an official request has been made to European Union to pause the implementation of the project due to the inability to safely host and attend the scheduled meetings given the restrictions set by each of the project partner countries. In the meantime, an active work continues on the backend of the coaching platform and further updates will follow soon.


Grįžti prie naujienų
Rungtynių kalendorius