„Įsitikinkite, kad jūsų didžiausias priešas negyvena jūsų galvoje“ – Lairdas Hamiltonas Struktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosKorupcijos prevencija
RYFDB projektas
RYFDB projektas
2020-01-24 10:44 - fasiauliai.lt

Metų pradžioje, sausio 5 dieną, „Baltijos futbolo mokyklos" žaidėjams buvo pateiktas išbandymo planas, kuris buvo sukurtas kaip RYFDB projekto dalis. Dienos stovykloje, tarp treniruočių, BFS žaidėjai interaktyviai buvo supažindinti su medžiaga, kuri paskatino asmenis dirbti komandose ieškant atsakymų į aktualias „Kelio žemėlapio" temas.

Vėliau sekė trumpas kiekvienos grupės pristatymas apie mitybą, traumų prevenciją ar saugą, toliau diskutuota apie tai, kaip lengva buvo naudoti pateiktą medžiagą, ar turima informacija buvo suprantama ir kokia buvo bendra šios progos patirtis.

Derindami ir vertindami pačių žaidėjų atsiliepimus, projekto partneriai padarė išvadą, kad viena sritis, kurioje reikia atlikti pakeitimus ir patobulinimus, yra vizualizacija. Didžioji dalis vaikų buvo tame pačiame puslapyje teigdami, kad lengviau būtų sužinoti ar rasti informacijos, jei būtų daugiau grafikos, o ne teksto.

Prieš išleisdami plano projektą visuomenei, minėtos idėjos bus apsvarstytos ir įgyvendintos medžiagoje, kad jos būtų patrauklesnės pagrindiniams šio projekto naudos gavėjams - patiems žaidėjams.

 

Šioje stovykloje dalyvavo trys FA „Šiauliai“ auklėtiniai - V. Pocius, A. Barkevičius ir G. Katarskis. 

 

---

 

At the beginning of 2020, in 5th of January, the Road Map that was designed as part of RYFDB project was presented to Baltic Football School players for the purpose of testing. Whilst at their day-camp, in-between training sessions the BFS players were introduced to the material in an interactive way which encouraged individuals to work in teams to find answers to relevant topics within the Road Map.

What followed was a short presentation from each group about either nutrition, injury prevention or safety with further discussions about how easy it was to use the provided material, whether the information in there was understandable and the overall experience of the occasion.

By combining and evaluating the feedback from the players themselves, the project partners have concluded that one area in which the adjustments and improvements are to be made is visualisation. Majority of the kids were on the same page stating that it would be easier to learn about or find information if there were more graphics rather than text.

Prior to releasing the Road Map for public, the aforementioned ideas will be considered and implemented into the material to make it more appealing to the main beneficiaries of this project, the players themselves.

 

 


Grįžti prie naujienų
Rungtynių kalendorius