„Dideli tikslai nėra pasiekiami per vieną dieną... Kartais gali prireikti net dešimtmečių, todėl užsispyrimas ir didžiulis noras dirbti – būtinas. Tuomet visi tikslai pasiekiami!“ – Virgilijus Alekna Struktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosKorupcijos prevencija
RYFDB projekto pranešimas
RYFDB projekto pranešimas
2019-07-31 09:00 - fasiauliai.lt

Po gegužės mėnesio vykusio RYFDB susitikimo, projekto partneriai priėmė vieningą sprendimą - išplėsti klausimyno atsakymų laikotarpį. Tokių veiksmų priežastis buvo nepakankamas gautų atsakymų skaičius, kurie neleido objektyviai išanalizuoti situacijos Baltijos šalyse. Atsižvelgiant į tai, kad tai buvo mokslo metų pabaiga, projekto partneriai, prisitaikę prie aplinkybių, nutarė atsakymų laikotarpį palikti atvirą dar pusantro mėnesio.

 

Visi atsakymai buvo surinkti, įvertinti ir nustatyti žinių trūkumai, taip užbaigiant parengiamąjį projekto etapą. Analizės rezultatai patvirtina, kad vaikai, kurie dalyvauja futbolo žaidimuose iš visų Baltijos šalių, turi gerą supratimą šia tema - sveikata ir miegas. Tačiau priešingame spektro gale yra žinių spragų šiomis temomis - traumų prevencija, sauga ir mityba. 

 

Nustatytos žinių spragos bus pagrindinis dėmesys projekto įgyvendinimo etape, kai bus pateiktas planas su pasiūlymais, kaip ir kokius papildomus mokymus bei kitus aspektus tobulinti esamą mokymo metodiką, siekiant išvengti pavojaus sveikatai ir saugai treniruočių metu ir varžybose.

 

---

 

Following the RYFDB meeting in May that project partners organised a month ahead of the project schedule, a unanimous decision was made to extend the questionnaire response window. Reason for such action was the insufficient number of responses received that prevented to objectively analyse the situation in Baltic States. Given the fact that it was the end of the school year project partners adjusted to the circumstances and decided to keep the response window open for another month and a half.

 

As of now all the responses have been collected, assessed and knowledge gaps identified thus concluding the preparatory phase of the project. The outcome of analysis confirms that kids who participate in football from all Baltic States have a good level of understanding in the following topic - health & sleep. However, on the opposite end of spectrum there are knowledge gaps in the following topics - injury prevention, safety and nutrition.

 

The identified knowledge gaps will act as the key focus in the implementation phase of the project where a road map with suggestions on how and what additional training and other aspects to improve existing training methodology to prevent health and safety hazards during the training process and competitions will be developed.

 


Grįžti prie naujienų
Rungtynių kalendorius