„Būk labai atsargus nuteikdamas savo širdį ko nors trokšti, nes neabejotinai tai turėsi“ – Ralph Waldo Emerson Struktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosKorupcijos prevencija
Projekto „RYFDB“ trijų mėnesių veikla
Projekto „RYFDB“ trijų mėnesių veikla
2019-04-04 11:45 - fasiauliai.lt

„Regioninė jaunimo iniciatyva futbolo plėtrai Baltijos šalyse" (RYFDB) yra projektas, kuriam vadovauja Baltijos futbolo mokykla ir jį įgyvendina kartu su partneriais FC „Elva" (Estija), FA „Šiauliai" (Lietuva) ir Valmiera Stiklas VIA/Valmiera FC (Latvija).

 

Po sėkmingo pirmojo posėdžio pradžios visos dalyvės turėjo tris mėnesius pradėti įgyvendinti projekto veiklos planą.

 

Per sausio mėnesį minėtieji projekto partneriai paruošė apklausos anketą su svarbiausiais projekto klausimais - apie sveikatą, traumų profilaktiką, mitybos pagrindus, miego režimą intensyvios apkrovos sąlygomis, saugos nuostatas ir tarptautinės geros praktikos pagrindus, susijusius su mokymu, atsižvelgiant į dalyvio amžių. Taip pat buvo aptartos ir idėjos, kuriomis pasikeitė visos projekte dalyvaujančios šalys.

 

Vasario mėnesį, po produktyvių diskusijų, projekto partneriai anketas pateikė tėvams ir vaikams, kad jie galėtų pasidalinti savo įžvalgomis ir įvertinti dabartinę situaciją savo futbolo klubuose.

 

Kovo mėnesį visi šie klausimynai buvo surinkti iš dalyvavusių asmenų.

 

Nuo to laiko pradėta analizuoti gautą informaciją, kad geriau suprasti ir įvertinti dabartinę situaciją kiekvienoje projekto partnerio organizacijoje.

 

--

 

“Regional Youth initiative for Football Development in Baltic’s” (RYFDB) is a project that is led by Baltic Football School and implemented together with its partners FC Elva (Estonia), FA Šiauliai (Lithuania) and Valmiera Glass VIA/Valmiera FC (Latvia).

 

Following a successful kick-off of the project and inaugural meeting, all involved parties have had 3 months to begin implementing project activity plan.

 

Through January aforementioned project partners conducted a research online about key project topics – health, trauma prophylaxis, basics of nutrition, sleep regime during intense load conditions, safety provisions and basics of international good practice with regards to training considering age of participant – that were later discussed, and ideas exchanged amongst all the involved parties.

 

Following the research and as a result of productive discussions project partners decided to develop questionnaires for both parents and kids to gain an insight and evaluate the current situation within their own football clubs.

 

Through February each of the project partners took developed questionnaires back to their own clubs and handed them out to various age group kids and their parents.

 

In March all these questionnaires were collected back from the involved individuals who took part.

 

Since then the work has begun to analyse the information gained and to better understand and evaluate current situation within each of the project partner organisations.

 


Grįžti prie naujienų
Rungtynių kalendorius